SCIENCE HUB UŁ

Godło Polski
SCIENCE HUB UŁ

NASZA MISJA

zdjęcie żarówki symbolizujące pomysł

Science Hub to ogólnouczelniana platforma współpracy, która ma na celu wspieranie społeczności akademickiej UŁ w realizacji wdrożeniowych projektów naukowych we współpracy z otoczeniem.  

Naszym celem jest inicjowanie i rozwój współpracy między osobami studiującymi, opiekunami naukowymi oraz instytucjami partnerskimi UŁ, w celu realizacji naukowych projektów i rozwiązań aplikacyjno-wdrożeniowych.  

 

 

zdjęcie żarówki symbolizujące pomysł

CO SŁYCHAĆ W PROJEKTACH?

Łączymy naukę z biznesem

UniLodz Science Hub to ogólnouczelniana platforma współpracy mająca na celu inicjowanie i wspieranie realizacji naukowych projektów studenckich oraz prac dyplomowych o charakterze aplikacyjnym, we współpracy z podmiotami zewnętrznymi.

Korzyści dla osób studiujących: 

 • zaangażowanie w sprawy społeczne i problemy lokalnej społeczności 
 • wpływ na zrównoważony rozwój gospodarczy regionu/kraju 
 • tworzenie praktycznych rozwiązań mających znaczenie społeczne, dla potrzeb otoczenia gospodarczego i lokalnej społeczności 
 • nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji naukowych projektów studenckich oraz prac dyplomowych o charakterze aplikacyjnym, we współpracy z podmiotami zewnętrznymi 
 • nabycie umiejętności rozwiązywania problemów 
 • indywidualne podejście i wsparcie podczas realizacji projektu 
 • możliwość odbycia szkolenia z Design Thinking i Project Management 
 • nabycie udokumentowanego doświadczenia w realizacji projektów/project management 
 • wykorzystanie i integrowanie zdobytej wiedzy w trakcie studiów do rozwiązania konkretnego problemu 
 • nawiązanie kontaktów biznesowych (networking) 

Korzyści dla osób z UŁ o statusie opiekunów w projekcie: 

 • dodatek finansowy za prowadzenie projektu 
 • udział w prestiżowym projekcie UŁ 
 • podejmowanie się projektów sprzyjających rozwojowi regionu/lokalnej społeczności 
 • wpływ na zmianę sposobu postrzegania społeczności naukowej w społeczeństwie 
 • szkolenia utrwalające lub podnoszące umiejętności dydaktyczne: z tutoringu, mentoringu, Design Thinking wspomagające prowadzenie studenckiego projektu naukowego 
 • nawiązanie lub podtrzymanie kontaktów z instytucjami z otoczenia gospodarczego 
 • rola mediatora we wspieraniu synergii między instytucjami partnerskimi zewnętrznymi, uczelnią i osobami studiującymi w UŁ 
 • wsparcie Ambasadora i zespołu Science Hub w trakcie realizacji projektu studenckiego 

Korzyści dla instytucji partnerskich: 

 • szkolenie online w zakresie modelu współpracy z ośrodkiem naukowym 
 • możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń 
 • nawiązanie lub podtrzymanie kontaktów z akademickimi partnerami/specjalistami 
 • możliwość wykorzystania unikatowej infrastruktury i know-how UŁ 
 • wyłuskanie, poznanie i sprawdzenie młodych talentów, potencjalnych pracowników  
 • udokumentowany projekt, zawierający rozwiązania, które odpowiadają na zdefiniowane, realne potrzeby 

NASI PARTNERZY

logo partera Science Hub UŁ
logo partera Science Hub UŁ
logo partera Science Hub UŁ
logo partera Science Hub UŁ
logo partera Science Hub UŁ
logo firmy Many Mornings
Logo firmy Arvato
Logo firmy Nowa
logo łódzkiej organizacji turystycznej
logo ozonea
logo TPK
logo LTHK
logo firmy Olini